Nyheter

Inbjudan att lämna anbud för underhållsarbete säsongen 2023

2023-03-21


Vi bjuder nu in till att lämna anbud för underhållet av fiskvårdsområdets områden under säsongen 20233.


Detaljerna för arbetet som ska utföras samt instruktioner för anbudsförfarandet finns specificerat i detta dokument.


Anbudet ska lämnas in senast 10 april till ordforande@abyalven.se.


Information gällande plastbanden kring älven

2022-06-08

Många har sett de plastband som är dragna längs vissa sträckor på den södra sidan av älven. Dessa är rester från rennäringen som funnits på platsen under vintern.

Åbyälvens nedre FVP och markägare har varit i kontakt med samebyn som svarar att plastbanden kommer att tas bort nu efter vårflödet.


Kallelse till årsmöte

2023-01-13


Härmed kallas till Årsstämma 2023 för Åbyälvens FVO.


Tid och plats

Mötet hålls i Åbyns byagård Gotis måndag den 30 januari kl 19:00.


Dokument

Dagordning Årsstämma 2023

Förslag på fiskeregler 2023Inlämning av motioner till Årsmöte

2022-11-28


Senast den 31/12 ska motioner till nästa årsmöte lämnas in. Detta gör ni genom att kontakta ordföranden via mail: ordforande@abyalven.se.


Rapport från arbetet med älvens biflöden

2022-10-08

Denna säsong har Åby älvs nedre FVO jobbat vidare med de biflöden som finns inom FVO:ts gränser.


Arbetet har bestått av bland annat analys av förekomster av sulfatjordar i området. Vi har genomfört digital dikeskartering vid de biflöden som vi valt att jobba vidare med. Provtagning av vattenkvalitet i älven och biflödena har gjorts vid två tillfällen. Vi har dessutom genomfört återställningsarbetet i Söravabäcken.


Vi vill passa på att tacka alla som har varit behjälpliga för genomförandet av årets LOVA- projekt och ett speciellt tack till markägare som värnar miljö- och fiskevård och som gett medgivande att genomföra återställningsarbetet i Söravabäcken.


Rapporten i sin helhet hittar du här.


Hälsningar från Styrelsen, Åby älvs nedre FVO


Information gällande plastbanden kring älven

2022-06-08

Många har sett de plastband som är dragna längs vissa sträckor på den södra sidan av älven. Dessa är rester från rennäringen som funnits på platsen under vintern.

Åbyälvens nedre FVP och markägare har varit i kontakt med samebyn som svarar att plastbanden kommer att tas bort nu efter vårflödet.Gällande utbrottet av kräftpest i Skellefteåälven

2022-06-03


Ett utbrott av kräftpest har uppstått i Skellefteåälven. Självklart vill vi undvika att drabbas av detta i Åby älv. Därför är det viktigt att följa de riktlinjer som finns för att undvika spridning!

Läs mer information nedan (klicka för större bild)


Inbjudan att lämna anbud för underhållsarbete säsongen 2022

2022-03-22


Vi bjuder nu in till att lämna anbud för underhållet av fiskvårdsområdets områden under säsongen 2022.


Detaljerna för arbetet som ska utföras samt instruktioner för anbudsförfarandet finns specificerat i detta dokument.


Anbudet ska lämnas in senast 10 april till ordforande@abyalven.se.


Återkallelse av tillstånd för Hednäs kraftverk på gång

2022-02-28


Skellefteå Kraft har idag gått ut med beskedet att de kommer att ansöka om återkallelse av tillstånd för Åbyälven Hednäs kraftverk.

Sannolikt kommer detta att innebära att kraftverket i förlängningen kommer att rivas, vilket är goda nyheter för älvens fiskbestånd!


Läs mer i Skellefteå krafts pressmeddelande.


Protokoll från Årsstämma 2022

2022-02-03


Nu finns protokollet tillgängligt från Årsstämma 2022. du hittar det här.


Aktuell styrelse kan du hitta uppgifter om här.


Notera uppdateringarna i regler och kontrollavgifter. Du hittar informationen här.Kallelse till Årsstämma 2022

2022-01-11


Härmed kallas till Årsstämma 2022 för Åbyälvens FVO.


Tid och plats

Mötet hålls i Gagsmark Byagård onsdag den 26 januari kl 19:00.


Dokument

Kallelse Årsstämma 2022

Dagordning Årsstämma 2022

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Förslag på fiskeregler 2022

Verksamhetsplan 2022


Anmälan
Anmälan till årsstämman sker senast 22/1 på mailadress ordforande@abyalven.se
Ange namn, e-postadress och fastighet som er fiskerätt tillhör.Slutrapport för Inventering av inflöden finns nu tillgänglig

2022-01-03


Under 2021 har Åby älvs nedre FVO med bidrag från Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) tillsammans med Ecogain genomfört en inventering av 16 biflöden till Åbyälven.


Anledningen till detta är att beståndet av lax och öring i Åbyälven i dag är reducerat. Uppdraget var att se om de finns några biflöden som kan bli potentiella lek och uppväxtområden.


Ni hittar rapporten här:

Slutrapport inventering biflöden Åbyälven nedre FVOF 2021Inlämning av motioner till Årsmöte

2021-12-14


Senast den 31/12 ska motioner till nästa årsmöte lämnas in. Detta gör ni genom att kontakta ordföranden via mail: ordforande@abyalven.se.


Invasiva arter

2021-06-30


Länsttyrelsen har just nu en informationskampanj om arbetet med invasiva arter i våra vatten. Det är väldigt viktigt att om man får upp något främmande som till exempel Svartmunnad smörbult eller Ullhandskrabban att man inte slänger tillbaka den i vattnet utan tar hand om den. De vill hemskt gärna också att man rapporterar in det man hittar till antingen invasivaarter.nu eller havochvatten.se/rappen.


Lär mer här.


Ny hemsida

2021-05-10


Välkomna till vår nya, moderniserade, hemsida! Här hittar ni allmän information om vårt FVO. Information om fiskekort, regler och fångstrapporter hittar ni på ifiske.se.


Anbudsförfrågan skötsel 2021

2021-03-25


Härmed utlyser Åbylävens Nedre FVO anbudsförfrågan för underhåll och skötsel under säsongen 2021. Specifikation av tid och arbetsuppgifter framgår av anbudsunderlaget som ni hittar här.

Anbud skall lämnas in senast 10 April till ordforande@abyalven.se.
Vid eventuella frågor gällande detta anbud, kontakta oss på mailadressen ovan.
Protokoll från årsstämma 2021

2021-02-03


Tack till er som deltog i årsmötet!
Protokollet från mötet hittar ni här.