Fiskekort

Fiskekort krävs för fiske i Åbyälven. Övriga fiskevatten är undantagna.


Fiskekortet för Åbyälvens nedre FVO säljs på iFiske, där finns också aktuella priser. Du kan också köpa på något av våra lokala försäljningsställen.

Tillsyningspersoner

Mikael Bergh 0706699135


Daniel Hedlund 0720502155


Johan Fahlgren 0706856695


Oskar Karlsson 0702871794


Anders Edström 0706000698


Mats Johansson 0702270062


Ulf Larsson 0730360605


Conny Lindberg 0705820749

Information

Fiskeregler

Våra fiskeregler hittar du på ifiske.se


Fiskestopp vid hög vattentemperatur

Fiskestämman har beslutat att fisket efter lax, öring och harr stoppas när vattentemperaturen i älven enligt hemsidan är 18 grader eller högre. Brott mot denna regel innebär att en kotrollavgift tas ut.

Det är Åbyälvens Nedre FVOs temperaturmätare som avgör när detta förbud inträder. Du hittar aktuellt mätvärde på förstasidan.
Fiskare som har löst fiskekort har inte rätt till ersättning för förlorade fiskedagar på grund av höga vattentemperaturer.


Parkering

När ni parkerar längs älven, använd helst markerade platser. Om detta inte är möjligt, säkerställ att ni inte blockerar infarter eller ställer bilen på privat parkeringsplats.
Kör inte på åkermark och parkera.
Under nattetid, undvik att parkera nära bebyggelse och tänk på att inte störa boende när ni går ner till älven.
Tack för visad hänsyn!


Fiskehåvar

Fiskevårdsområdet har köpt in ett antal fiskehåvar som står vid strategiska platser utmed älven för att underlätta landning och återutsättning av fisk. En skylt markerar var håven finns. Låna gärna håven när den behövs, men återställ den sedan till rätt plats så att fler kan använda den.


Förslag eller åtgärder
Ser ni någonting som behöver åtgärdas eller vill ni föreslå någonting, kontakta gärna oss.


Värna naturen

Värna om naturen och håll den ren!
Lämna de platser ni besöker så som ni vill finna dem.


Skräp förstör naturupplevelsen och skadar djurlivet, både i vatten och på land. Läs mer om konsekvenserna av nedskräpning under fliken Skräpkunskap på Håll Sverige Rents hemsida (www.hsr.se).Invasiva arter

Länsstyrelsen har ett projekt kring invasiva arter som berör oss alla. Du som är yrkesfiskare eller har fiske som ditt fritidsintresse
kan göra en stor insats för att motverka att invasiva främmande arter sprids. Det är viktigt att lära sig att känna igen arterna, aldrig släppa tillbaka dem i vattnet och att rapportera fynden. Du hittar information om dessa arter här. Vill du läsa mer om de olika arterna så kan du göra det i broschyren.

Tack för att du gör en viktig insats!


Försäljningsställen


Ort

Försäljare

Telefon

Åbyn

TacticalStore

0912-30353

Källbomark

Anders Öhlund

070-2667755

Skellefteå

Visit Skellefteå/Skellefteå turistcenter

visitskelleftea.se
Åbyälvens övre FVO

Visit Skellefteå/Skellefteå turistcenter

visitskelleftea.se