Fångstrapporter

Här visas de fångstrapporter som lämnats in för publicering och som godkänts av FVOt. Visas din rapport inte här, vänligen avvakta godkännande. Detta sker manuellt och kan ta ett par dagar även om vi gör vårt bästa för att publicera så snart som möjligt.

Inlämnade fångstrapporter 2017

Namn

Datum

Art

Längd

Vikt

Kön

Återutsatt

Fångstmetod

Fångstplats

Claes Enberg2017-11-03 Harr 30 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Joakim Wallstén2017-10-30 Öring 45 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2017-10-22 Öring 39 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2017-10-22 Harr 30 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Janne Andersson2017-10-21 Lax 80 Hona Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2017-10-21 Lax 58 Hane Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2017-10-21 Öring 64 2.8 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Thomas Karlsson2017-10-21 Öring 50 Hane Nej Spinn Åbyn
Thomas Karlsson2017-10-21 Öring 50 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Thomas Karlsson2017-10-21 Lax 70 Hane Ja Spinn Källbomark
Hampus Johansson2017-10-17 Öring 62 Hona Nej Spinn Åbyn
Ronny Sandström2017-10-16 Öring 54 2.1 Hane Nej Spinn Källbomark
Kenneth Berglund2017-10-16 Lax 83 0 Hona Ja Spinn Källbomark
Joakim Wallstén2017-10-15 Öring 30 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Joakim Wallstén2017-10-15 Öring 40 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Joakim Wallstén2017-10-15 Öring 50 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Joakim Wallstén2017-10-15 Öring 50 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Magnus Ferm2017-10-15 Öring 45 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Joakim Wallstén2017-10-15 Öring 67 3.1 Hona Ja Fluga Åbyn
Anders Nilsson2017-08-27 Lax 70 3.9 Hona Nej Spinn Källbomark
Oliver Östensson2017-08-26 Harr 40 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Robin N2017-08-26 Lax 89 Hona Ja Fluga Ã…byn
Mats Lantto2017-08-26 Öring 52 2.0 Hane Nej Spinn Båtfors
Oliver Östensson2017-08-24 Harr 37 Vet ej Nej Fluga Källbomark
Mats Lantto2017-08-22 Lax 52 1.8 Vet ej Nej Spinn Ã…byn
Oliver Östensson2017-08-22 Öring 60 Hona Ja Fluga Åbyn
Oliver Östensson2017-08-22 Öring 35 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Anders Edström2017-08-20 Öring 83 6 Hona Ja Fluga Båtfors
Bildvisaren buggar
Anders Edström2017-08-13 Öring 63 2.6 Hona Ja Fluga Åbyn
Martin Wikman2017-08-12 Harr 40 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Johan Fahlgren2017-08-06 Öring 62 2.5 Hane Ja Fluga Åbyn
Johan Fahlgren2017-08-06 Harr 40 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Micke A2017-07-23 Öring 51 Hane Nej Spinn Källbomark
Robin N2017-07-20 Öring 79 Hane Nej Fluga Gagsmark
Oskar Karlsson2017-07-14 Harr 39 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Ola Lindström2017-07-03 Lax 78 Hane Ja Fluga Åbyn
Peter Nygren2017-06-25 Harr 37 Hona Ja Fluga Gagsmark
Anders Öhlund2017-06-23 Lax 74 4.5 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Oliver Östensson2017-06-22 Gädda 0 1.5 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Nils Ström2017-06-21 Gädda 0 1.5 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Bommen
Tommy Bergman2017-06-17 Lax 83 6 Hona Ja Spinn Ã…byn
Robin N2017-06-16 Lax 103 Hane Ja Fluga Ã…byn
Jörgen Vidmark2017-06-13 Öring 40 0 Hane Ja Fluga Åbyn
Robin N2017-06-11 Lax 88 Hane Ja Fluga Avan
Mattias Grändås2017-06-10 Öring 83 Hane Ja Fluga Gagsmark
Mattias Grändås2017-06-10 Öring 73 Hona Ja Fluga Gagsmark
Andreas Svensson2017-06-09 Lax 90 Hane Ja Fluga Ã…byn
Nystigen blankis
Robin N2017-06-09 Lax 70 Hane Ja Fluga Avan
Grim Wiklund2017-06-08 Lax 93 Hane Ja Fluga Avan
Tommy Bergman2017-06-07 Öring 69 3.4 Hona Ja Spinn Åbyn
Grim wiklund2017-06-07 Lax 80 Hane Ja Fluga Ã…byn
Grim wiklund2017-06-07 Lax 80 Hona Ja Fluga Ã…byn
Besa
Mikael Bergh2017-06-07 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Anders Edström2017-06-06 Lax 82 Hona Ja Fluga Åbyn
Besa
Lina wallin2017-06-06 Harr 40 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Hampus Johansson2017-06-06 Öring 43 Vet ej Ja Spinn Källbomark
DH2017-06-05 Lax 90 Hona Ja Fluga BÃ¥tfors
Tord Larsson2017-06-05 Lax 80 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Besa.
Anders Edström2017-06-04 Lax 60 Hane Ja Fluga Åbyn
Hampus Johansson2017-06-04 Öring 48 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Adam westerman2017-06-03 Öring 59 Vet ej Ja Fluga Åbyn
David Pettersson2017-06-03 Öring 46 Hona Ja Spinn Åbyn
Kenneth Berglund2017-06-02 Öring 53 Hona Nej Spinn Källbomark
DH2017-06-02 Öring 58 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Robin N2017-06-02 Lax 95 Hane Ja Fluga Avan
Nystigen arg hane
Hampus Johansson2017-06-02 Lax 90 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Daniel Eliasson2017-06-02 Öring 58 Hona Ja Fluga Åbyn
Mattias Häggström2017-06-01 Lax 75 3.5 Vet ej Ja Spinn Avan
Mikael Bergh2017-06-01 Öring 55 0 Hona Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2017-06-01 Öring 58 0 Hane Ja Fluga Avan
Oskar Karlsson2017-06-01 Öring 33 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Thomas Karlsson2017-06-01 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Magnus Blomberg2017-05-31 Lax 65 Hona Ja Fluga Ã…byn
Ev hybrid
DH2017-05-31 Öring 52 Hona Ja Fluga Åbyn
Anders karlsson2017-05-29 Lax 80 Hona Ja Spinn Ã…byn
David Pettersson2017-05-29 Öring 48 Hona Ja Spinn Åbyn
Thomas Karlsson2017-05-29 Öring 60 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Johan Hörnemalm2017-05-28 Öring 50 Hane Ja Fluga Avan
Joakim Lyndkvist2017-05-28 Öring 62 Hona Nej Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2017-05-28 Öring 83 Hona Ja Spinn Gagsmark
Elin L2017-05-27 Öring 63 Vet ej Nej Spinn Källbomark
David Pettersson2017-05-27 Öring 62 Hane Ja Spinn Åbyn
Magnus blomberg2017-05-27 Öring 44 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Robin N2017-05-26 Lax 60 Hane Ja Spinn Gagsmark
Besa
Kenneth Berglund2017-05-26 Lax 62 0.0 Hane Ja Spinn Källbomark
Den var mager.
Viktor R2017-05-25 Lax 70 Hane Ja Spinn Gagsmark
Besa
Viktor R2017-05-25 Lax 50 Hona Ja Spinn Gagsmark
D h2017-05-25 Öring 68 Vet ej Ja Fluga Åbyn
D h2017-05-25 Öring 64 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Karl Eriksson2017-05-24 Öring 45 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2017-05-24 Öring 50 0 Hane Ja Fluga Avan
Gunnar Zingmark2017-05-23 Öring 65 Vet ej Ja Spinn Avan
Petter Eriksson2017-05-23 Öring 40 Vet ej Ja Fluga Avan
Marcus W2017-05-21 Öring 72 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Johan Hörnemalm2017-05-21 Öring 45 Hane Ja Fluga Åbyn
Claes Ljunghager2017-05-18 Öring 45 Vet ej Ja Fluga Avan
Oskar Karlsson2017-05-17 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2017-05-17 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2017-05-17 Öring 46 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Anders Öhlund2017-05-16 Lax 97 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Torsten Lundberg2017-05-16 Öring 48 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Torsten Lundberg2017-05-16 Öring 48 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Erik Linder2017-05-14 Öring 67 Hane Ja Fluga Avan
Matte lundkvist2017-05-12 Öring 63 0 Hane Ja Spinn Avan
Matte Lundkvist2017-05-12 Öring 53 0 Hona Ja Spinn Avan
Matte Lundkvist2017-05-12 Öring 48 0 Hane Ja Spinn Avan
Matte Lundkvist2017-05-12 Öring 58 0 Hane Ja Spinn Avan
Anders karlsson2017-05-12 Öring 68 2 Hane Nej Spinn Åbyn

"