Regler


Sportfiske med handredskap i älven är tillåtet efter lösande av fiskekort. För att lösa fiskekort, se här.

Nedan beskrivs vilka regler som gäller för fiske i Åbyälvens Nedre FVO. Våra tillsynsmän och -kvinnor ser till att de följs. Vid eventuella överträdelser av fiskvårdsområdets regler kan en kontrollavgift komma att tas ut enligt nedan. Brott mot övriga regler kan leda till en polisanmälan.

Reglerna sammanfattas också i ett Informationsblad(pdf). Där ser du också mer information om Åbyälvens Nedre FVO.

datum och kvoter

 • Catch & release på lax till och med 18 juni
 • Fångstbegränsning övrig tid på max 1 lax per dygn och 2 laxar per år och fiskare
 • Lax är förbjudet att fiska från 1 september - 31 december
 • Öring är förbjudet att fiska under tiden 1 september - 14 oktober.
 • Fångstbegränsning övrig tid på max 1 öring per dygn och 2 öringar per år och fiskare
 • Harr är förbjudet att fiska 15 april - 31 maj.
 • För att värna om lekharren rekommenderar FVO:t att man avstår harrfiske före den 14 april
 • Totalt fiskeförbud råder i älven under tiden 1 september - 14 oktober

Minimimått

  Lax 50 cm
  Öring 50 cm
  Harr 35 cm

Observera att fiskare ska undvika att vada i älven samt inte fiska där öring- och laxlek pågår.

Fiskestopp vid hög vattentemperatur

Fiskestämman har beslutat att fiske ska upphöra vid vattentemperatur över 18 grader. Det är Åbyälvens Nedre FVOs temperaturmätare som avgör när detta förbud inträder. Du hittar aktuellt mätvärde på förstasidan.

Fiskare som har löst fiskekort har inte rätt till ersättning för förlorade fiskedagar på grund av höga vattentemperaturer.

Fångstrapportering

Den som fiskar är skyldig att lämna fångstrapport på Öring och Lax över 50 cm inom 24 timmar efter avslutat fiske. Uppgifter vad gällande art, längd, antal och om fisken är avlivad eller återutsatt ska noteras.
Detta ska ske på iFiske.se

Kontrollavgifter

Följande kontrollavgifter kan komma att tas ut om överträdelse av reglerna sker:

Avlivad lax före 19 juni2200 kr
Överträdelse gällande antal laxar och öringar/år2200 kr
Brott mot fiskeförbudet 1/9 till 14/102200 kr
Avlivning av felkrokad lax (läs mer nedan)1100 kr
Ej inlämnad fångstrapport1100 kr
Ej medfört giltigt fiskekort1100 kr

Information:
Vid regelbrott kan du kontaktas av en av våra tillsynsmän eller -kvinnor. De kommer då att be om dina personuppgifter. Styrelsen beslutar sedan om kontrollavgift ska tas ut. Om så sker så delges du detta samt ett inbetalningskort. Beslutet kan överklagas.

Återutsättning

Återutsätt gärna fisk som du inte behöver.
För att bevara de värdefulla stora lekfiskarna rekommenderas att du återutsätter fisk större än följande mått:
  Lax över 90cm
  Öring över 70 cm
  Harr över 45 cm
Att tänka på när du återutsätter fisk:
  Ta aldrig i fisken med torra händer.
  Låt fisken vara kvar i vattnet medan ni lossar kroken varsamt med peang eller tång.
  Håll fisken tills den står på egen hand, släpp då försiktigt taget.
  Tänk på att inte stressa fisken i onödan!

Felkrokad fisk

En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i munnen krokad inifrån och ut. Sitter kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som levande.

Inte att förglömma

  Värna om naturen och håll den ren!
  Lämna de platser ni besöker så som ni vill finna dem
  Ser ni någonting som behöver åtgärdas eller vill ni föreslå någonting, kontakta gärna oss. Se hur du kan nå oss här