Nyheter

Aktuell vattentemperatur

2019-06-24

Nu kan man se aktuell vattentemperatur i Åbyälven här på hemsidan. Mätvärdet som visas här ligger till grund för de rekommendationer som ges för fisket.
Mätningen upprepas under dagen, så aktuellt värde kan alltid ses på hemsidan.

Fisket är igång

2019-05-09

Vattennivån i älven har sjunkit betänkligt och nu är fisket i full gång. Fångsterna kan ni följa här på hemsidan.

Under helgen har vår i Åbyn centrala camping varit välbesökt. Ett perfekt sätt att uppleva Åbyälven! Mer info finns här

Vi vill också påminna om de regler och rekommentadioner som finns gällande fisket, men också vad gäller parkering. Läs mer under Regler

Älven har rivit

2019-04-26

Även har nu rivit. Det är fortfarande höga vattenflöden och ganska hög vattennivå. I vissa sel ligger det lite isproppar, men nu är det nära säsong!

Kallelse till Årsstämma 2019

2019-02-28

Härmed kallas till ordinarie årsstämma för Åbyälvens Nedre FVO.

Vi bjuder på fika efter stämman, så anmäl om ni ska komma
Anmälan görs senast 13 mars till Olle Markgren via mail till ordforande@abyalven.se eller via sms till nummer 070-829 09 09.

Plats: Byagården i Källbomark
Datum: 2019-03-16
Tid: 12.00

Läs mer och se dagordning i inbjudan:
Kallelse till årsstämma 2019
Inkomna motioner
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2019
Balansrapport 2018
Resultatrapport 2018
Budgetförslag 2019

Inför Årsstämma 2019

2019-01-21

Den 16 mars kommer vi att hålla fiskestämma, plats och klockslag står i kallelsen som kommer att annonseras på FB och på hemsidan, senast två veckor före stämman. Motioner vill vi gärna ha och de ska vara inlämnade senast 16 feb till ordforande@abyalven.se
Väl mött på stämman!

Olle Markgren/Ordförande

God jul

2018-12-18

God Jul

Vi vill tacka alla älvens besökare, fiskekontrollanter, medlemmar och andra engagerade i vårt fina fiskvårdsområde för ett gott 2018 och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen Åbyälvens Nedre Fiskvårdsområde

Älvsläget

2018-10-29

Veckorna sedan 15 oktober, och hävningen av det totala fiskeförbudet, har varit bra och ett antal fångstrapporter har kommit in. Även en bild har laddats upp, skicka gärna fler sådana som vi kan lägga upp här på hemsidan under bilder.

Just nu ligger isen i ett tunt, tunt lager i vissa sel, samt längst vissa kanter. Det kommande varma vädret kan dock komma att ändra på den saken. Vattenståndet är fortsatt ganska lågt.

Trevlig senhöst på er!