Nyheter

Medarbetare till fiskevårdsområdet sökes!

2018-04-05

Medarbetare för skötsel av Smoltfälla
Under Maj-Juni kommer Umeå universitet att sätta ut en smoltfälla i Åbyälven, så nära mynningen som möjligt. Det görs för att få bättre kunskap om vilka och hur många fiskar som vandrar upp i Åbyälven. Med den kunskapen i ryggen ska vi sedan förhoppningsvis kunna sätta in bättre åtgärder för att fisket ska bli så bra som möjligt. Smoltfällan sköter inte sig själv utan vi behöver någon som under de månaderna, på heltid, kan sköta om den. Det är inget komplicerat arbete men det är klart att det underlättar om man har viss erfarenhet av och intresse för fiske och fiskevård. Visst annat arbete för fiskevårdsområdets räkning kan det också bli för att fylla upp tiden.
Är du intresserad eller känner någon som kan vara intresserad hör av dig till ordforande@abyalven.se så snart som möjligt, och bifoga gärna en enkel CV.
Intresserad av tillsynsuppdrag i Åbyälven?
Till sommaren söker vi någon som kan utöva tillsyn så att fiskereglerna efterlevs i Åbyälven på samma sätt som tidigare år. Tillsynen ska omfatta minst 25 tillsynstimmar i båt fördelade över minst 10 tillfällen. Tillsynen ska i huvudsak bedrivas under perioden då tremetersregeln gäller och på tider och veckodagar då mest nät förväntas ligga i vattnet. I uppdraget ingår också att rapportera arbetet till Fiskevårdsområdet så att vi i vår tur kan rapportera till Skellefteå kommun.
Om du är intresserad lämna en offert senast 15 april till ordforande@abyalven.se.

Protokoll från Årsstämma

2018-04-03

Tack till alla som deltog i årsstämman den 18 mars. Protokoll finns att läsa här .

OBS: Hemsidan byter just nu internetleverantör, så uppdateringar av ny Styrelse och annan info på hemsidan kommer att ske med viss fördröjning.


Välkomna till ett nytt fiskeår!

Inbjudan till årsstämma 18 mars 2018

2018-03-12

Härmed kallas till ordinarie årsstämma för Åbyälvens Nedre FVO.
Not: Tyvärr är inbjudan via webben lite sen på grund av tekniska problem med ny leverantör, men kallelse har skett via andra kanaler innan detta datum.

Vi bjuder på fika efter stämman, så anmäl om ni ska komma
Anmälan görs senast 15 mars till Mikael Bergh via mail till ordforande@abyalven.se eller på telefon 070-669 91 35.

Plats: Byagården i Källbomark
Datum: 2018-03-18
Tid: 15.00

Läs mer i inbjudan: Kallelse till årsstämma 2018

Övriga dokument:
Dagordning för årsstämma 2018
Motion 1 till Årsstämma 2018
Motion 2 till Årsstämma 2018
Styrelens svar på motioner till stämman 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Inkomst- och utgiftstat 2018
Verksamhetsplan 2018
Förslag på fiskeregler för Åbyälvens nedre FVO 2018

Välkomna!

Gott nytt år 2018!

2018-01-02

Ett nytt år är här och på älven ligger isen nu solid. De första skoterspåren syns och lakafisket påbörjas. Så här såg det ut under julhelgen:

Åbyälven jan2018

Årsstämman är ännu en stund bort, men håll utkik här på sidan efter nyheter. Vi rekommenderar också ett besök på Älvräddarna Pite- och Åby älvdals sida på Facebook, där ni kan engagera er i kampen mot Hednäs kraftverkssatation. Oss på Åbyälvens nedre fiskvårdsområde kan ni också följa på Facebook, såklart, och diskutera det ni vill kring älven. Ni hittar oss här

Fiskeförbud i älven

2017-09-01

Det har varit en fin fiskesommar och vi har fått in massor av fångstrapporter till föreningen.
Från och med 1 september inträder emellertid totalt fiskeförbud i älven och råder till och med 14 oktober.
Läs mer under regler.

Parkering, skräp och allmänna uppmaningar

2017-06-01

Fisket i älven är nu i full gång, och många fiskare har rört sig i området under de senaste veckorna. Detta är såklart jättetrevligt, men vi vill påminna om vad som gäller omkring älven, för allas vår fortsatta trevnad.

Parkering - Tänk er för var ni parkerar bilen, använd helst utmärkta platser. När ni går ner till älven undvik att gå över tomtmark eller nära boningshus.

Skräp - Tar ni med er mat och dryck till älven, lämna det inte där utan lämna det i en soptunna eller ta det med er. Samma gäller för fiskelinor etc. Fåglar kan fastna i dessa osv.

Fiska på samma plats - Är det redan fiskare på den plats ni tänkte fiska, vänta tills de fiskat klart eller börja fiska ovanför, dvs uppströms den som fiskar. Det hör till god ton att inte kliva ner nedanför den som redan fiskar.

Fångstrapporter - Fångstrapport skall lämnas inom 24 timmar. Detta kan ske via appen, hemsidan eller på anslagstavlan vid bron inne i Åbyn (på andra sidan älven från fiskegubben sett). Mer information om fångstrapportering hittar ni här, och rapportera kan ni göra här.

Tack för ert samarbete och vi önskar er fortsatt trevligt fiske!