Åbyälvsleden


Åbyälvsleden är en promenadstig som går längst älven, från Renholmen i öst till Blåfors i väst, och den sträcker sig därmed genom hela Åbyälvens nedre fiskvårdsområde. Den totala längden på Åbyälvsleden är 2,4 mil och längs vägen finns ett flertal raststugor, grillplatser, informationstavlor och såklart massor av fina fiskeplatser. Dessutom finns en fiskebrygga som är anpassad för rullstol. Bland många sevärdheter kan nämnas en gammal hängbro, gamla slåtterstugor m m.

Om man vill gå kortare etapper kan man nå älven och vandringsleden från vägen som går mot Ålund (södra sidan Åbyälven) vid ett flertal platser upp till avtagsvägen mot Gagsmark. Där går vandringsleden över till norra sidan Åbyälven. På samma plats mynnar Tvärån ut i älven.

Observera att leden inte längre underhålls. Grillplatser och toaletter finns kvar och sköts av fiskvårdsområdet.

Hyr husvagnsplats vid älven (även anpassat för rullstol)